Kalevoet in de kijker

Door gebrek aan middelen wordt het werk van de Ukkelse wijkcomité vereniging (ACQU) helaas enkel in het Frans uitgevoerd. Gelukkig is de ACQU niet de enige Ukkelse organisatie die interesse heeft voor het leefmilieu in Ukkel. Ook het Gemeenschapcentrum Candelaershuys heeft al enkele initiatieven genomen. Door het organiseren van een debat over de toekomst van de Horzel-Kalevoet wijk in juni 2009 heeft het Candelaershuys het startschot gegeven van het huidige buurtgericht en participatief proces. Sindsdien heeft het Candelaershuys in zijn maanblad “De Hoorn” meerderen artikels over de toekomst van de wijk gepubliceerd :

  Horzelwijk Calevoet : bewoners verenigen zich... (De Hoorn, mei 2010)
  Calevoet in de kijker : bewoners kruipen in de pen. (De Hoorn, februari 2011)
  Calevoet : bezorgdheid alom. (De Hoorn, april 2011)

Foto hierboven : De Kalevoet wijk gezien vanaf de François Vervloetstraat.


het Gemeenschapcentrum Candelaershuys

Het Candelaershuys is één van de 22 Brusselse gemeenschapscentra (een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie), en wil “het leven in Ukkel wat aangenamer maken”. Dit door de organisatie van diverse activiteiten, sociaal, cultureel of artistiek van inslag, die mede bruggen slaan tussen de verschillende gemeenschappen.
Activiteiten waarbij contact en ontmoeting centraal staan en die zich richten tot verschillende doelgroepen. Geen grote dingen hoor, maar kleinschalige toffe activiteiten, op maat van Ukkel, die (conform aan ons logo) wat “licht geven in en doorheen Ukkel”.
Vooreerst is het Candelaershuys een thuishaven voor de aangesloten verenigingen en fungeert het gemeenschapscentrum als onthaal- en informatiepunt, waar u terecht kunt voor een heel brede waaier van info (vrije tijd, cultureel aanbod, welzijn, onderwijs...)
In het Candelaershuys kunt u tevens van spraakmakende concerten en ander cultureel moois (theater, tentoonstellingen….) proeven. Maar vooral, in al wat we doen willen we de Ukkelaars samenbrengen, rond plezante en voor Ukkel waardevolle initiatieven, al of niet georganiseerd met onze lokale partners.

Contactgegevens :

Candelaershuys,
Brugmannlaan 433,
1180 Ukkel.
02/343.46.58.
www.candelaershuys.be

15 avril 2011