Le dimanche 12 septembre 2010 de 10h00 à 14h00 l’Association Quartier Durable de Saint Job (…) - Angle Rue Vanderlinden / Chaussée de Waterloo : Une demande de permis d’urbanisme (c’est quoi (…) - Avis favorable sous conditions pour la demande de transformation d’un immeuble de bureaux + (…) - Chaussée de Waterloo/rue Vanderlinden n°2 : Avis favorable sous condition pour la demande de (…) - Avis défavorable pour la demande de démolition d’une maison et construction d’un immeuble de 3 (…) - La commission de concertation du 16 mars 2011 s’est prononcée favorablement, en émettant (…) - Matériellement, le projet de la STIB se compose d’un ensemble de 3 édifices couvrant 2.5 (…) - Téléchargez ici en haute résolution la vue aérienne du quartier Groeselenberg. Téléchargez ici (…) - La Commission de concertation du 27 Avril 2011 a rendu un avis favorable sous conditions pour la (…) - Soutenu par la demande pressante que notre association avait exprimée, le Conseil communal a (…) - La commission de concertation du 27 avril 2011 à rendu un avis favorable sous conditions pour la (…) - In het kader van onze aanwezigheid in de Ukkelse wijken lanceerde het Candelaershuys verleden (…) - In juni 2009 gaf het Candelaershuys met de organisatie van een debat over de toekomst van de (…) - De bewoners van Calevoet zijn ongerust en zeer bezorgd over de toekomst van hun wijk. Dit was op (…) - Commune d’Uccle – Service de l’Urbanisme Commission de Concertation séance du 29/06/11 ; (…) - Plan Nature Uccle Annexes" />

Horzelwijk Calevoet : bewoners verenigen zich...

In het kader van onze aanwezigheid in de Ukkelse wijken lanceerde het Candelaershuys verleden seizoen Piste 1180, een sociaal-artistiek project in Calevoet. Onderdeel hiervan was de infoavond “Wat na het circus ?”. De ruime opkomst van de buurtbewoners in Café “Le silence” legde toen de grote nood aan concrete en correcte informatie over de toekomst van de Horzelsite bloot. En de samenwerking met lokale comités en partners gaven perspectieven voor een verdere en meer gestructureerde samenwerking. Deze is er nu.

Want de ontwikkeling van de Horzelwijk te Calevoet, « den Bourdon » in de volksmond, is actueler dan ooit ! Daarom verzamelden, op uitnodiging van het nieuwe « Horzelcomité », op 22 maart, een dertigtal bewoners in café « Vieux Dieweg ».

De vergadering verliep in een positieve en opbouwende sfeer, en was zeer constructief. Een verslag.

Na een korte presentatie van de situatie (met info over de lopende projecten én deze die ‘in de lucht hangen’, … ) hebben een vijftiental inwoners, zich bewust zijnde van hun expertise die zij als eerste betrokkene, als wijkbewoner bezitten, besloten om te pogen een aantal dingen in gang te zetten, pour faire bouger les choses.

Met als finaliteit de opmaak van een wijkmemorandum, een soort bewonersmanifest ter attentie van de overheid en de verschillende stedenbouwkundige operatoren, om samen met hen een constructief en positief kader te schetsen, nodig voor de progressieve verbouwing van de wijk. Op maat van de bewoners, de wijk en haar mogelijkheden.

Hiervoor werd er een nieuwe samenkomst gepland op zondag 25 april, waar 4 werkgroepen zullen worden opgericht .
De werkgroep « Openbare ruimtes en water » buigt zich over straten, wegen, wegennetten, verplaatsingen, centraliteit, groenzones, de Geleytsbeek en het rioleringswater…

De werkgroep « Mobiliteit » behandelt het verkeer, openbaar vervoer, het parkeerprobleem,…

Onderwijs, sport- en cultureel commercieel aanbod zijn de werkterreinen van de werkgroep « Infrastructuren en werkgelegenheid ».

Tenslotte is er de werkgroep « Huisvesting » die het ondermeer zal hebben over de typologie, de architectuur, stand van de bouwwerken, mogelijke bestemmingen, de sociale huisvesting, de leegstand…

Belangrijke evolutie en mobilisering dus van de wijkbewoners in Calevoet, die, in samenspraak met de beleidsvoerders en de stedenbouwkundige operatorten ervoor willen zorgen dat hun wijk, « den Bourdon » een aangename plek blijft om te (blijven) wonen.

(De Hoorn, mei 2010)

Terug naar hoofdartikel